MISJA I CEL 

Naszą misją jest tworzenie przewagi technicznej Klientów nad konkurencją.

Naszą misję chcemy realizować poprzez wsparcie inżynierskie Klientów w dziedzinie projektowania, badań i wdrożeń wyrobów z różnych dziedzin techniki.

U podstaw współpracy leży realizowane przez nas szczegółowe rozpoznanie potrzeb Klienta, przygotowanie najkorzystniejszej oferty 
i profesjonalna realizacja projektu.

Naszym celem jest umacnianie pozycji rynkowej  biura projektowego realizującego interdyscyplinarne projekty oraz  dalszy rozwój
F.I. "MECHATRONIKA" jako producenta i dostawcy robotów mobilnych do zastosowań profesjonalnych.